Rezervácia

Rezervovať termín je možné aj na telefónnom čísle: +421/949 334 204

Ako k nám prísť oblečený?

Najvhodnejšie oblečenie do našich hier je športové oblečenie !!! / možnosť znečistenia oblečenia !!!

Oznam

!!! Odporúčame sa dostaviť 10 minút pred začiatkom hry !!!

Meškanie viac ako 10 minút bude znamenať skrátenie hry o dobu úmernú meškaniu.

V priestoroch je zakázaná foto alebo video dokumentácia.

V priestoroch je zakázané používať mobilné telefóny, tablety alebo akékoľvek predmety, ktoré by mohli byť pri hre nápomocné.